WBP

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is per 1 januari 2016 gewijzigd. sinds 1 januari hebben wij te maken met een datalekken meldplicht. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft een uitgebreidere boetebevoegdheid. De wetswijziging houd in dat er een aantal veiligheidszaken binnen uw bedrijf website optimaal geregeld moeten worden !