Disclaimer MBS Designs and Hosting

MBS Designs besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites hoewel onjuistheden en onvolledigheden kunnen optreden.

MBS Designs is niet aansprakelijk voor schade of dreiging van schade als gevolg van fouten of omissies in de verstrekte informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of in verband met de verspreiding van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het mututal verstrekken van informatie of diensten van MBS Designs aan u en vice versa, via een website of enige andere elektronische middelen.

MBS Designs zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens MBS Designs via deze website. MBS Designs zal geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die een hyperlink van of naar het te nemen.

Indien de informatie op de website ook schriftelijk wordt verstrekt, in het geval van verschillen tussen de geschreven tekst versie doorslaggevend. MBS Designs geeft geen garantie op en tijdig proces van e-mails of andere elektronische berichten ontvangen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerking.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, privacy, publicatie en / of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor alles wat u vanuit de webpagina verzendt.

U zult MBS Designs vrijwaren, zijn werknemers, agenten, licentiegevers, handelspartners en de auteur (s) van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen ed, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants, enz. als gevolg van derden of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op enige wet of de rechten van derden.